Workshop

Een workshop of lezing gaat altijd over keuzes. In het onderwijs maken we dagelijks keuzes. Deze keuzes hebben als doel het onderwijs zo vorm te geven dat het tegemoet komt aan de behoefte om te ontwikkelen. De ontwikkeling van de leraar én de leerling!  Ik heb een aantal vaste presentaties in mijn repertoire over onderwerpen zoals:

  • woordenschat
  • talentontwikkeling
  • Teach Like A Champion
  • onderwijs & mode
  • eigenaarschap van de leraar

Over de inhoud van deze presentaties vertel ik u uiteraard graag meer. Mocht u interesse hebben in een aangepaste versie dan ga ik daar graag over in gesprek.

Processed with Rookie Cam   Processed with Rookie Cam