September 2019 – Kick off Next Level Schools

Op mijn verjaardag stond ik heel vroeg op. Niet voor cadeautjes, taart en slingers. Wel voor een autoritje richting het  mooie Friesland!

Op 16 september was daar de kick off voor de scholen die zich hebben aangesloten bij de Next Level beweging. De Next Level scholen zetten zich in voor gepersonaliseerd onderwijs met aandacht voor vernieuwing, duurzaamheid en 21ste eeuws vaardigheden. En ze doen dit samen.

Aan mij de taak om deze groep enthousiaste en vooruitstrevende leraren, directeuren en andere onderwijsbetrokkenen te inspireren met mijn lef als leraar. De vraag die ik in mijn inspiratie key note beantwoordde was ‘Hoe (en waarom) word ik een leraar met lef?’. Hierbij maakte ik gebruik van een stappenplan met als eerste stap ‘Interesse tonen in jezelf, anderen en je omgeving.’ Aan de hand van anekdotes, interactieve vragen, persoonlijke ervaringen en opdrachten gaf ik aan de hand van drie stappen eigenlijk samen met het publiek antwoord op de vraag.

Een superleuke verjaardag kan ik wel zeggen!

Reacties achteraf vanuit het publiek op mijn bijdrage aan de dag: “Praktisch en eerlijk, aanzet tot nadenken, enthousiast, passie en zelfvertrouwen, inspirerend, interactief, energizers, iets minder snel graag, energiek en overtuigd van zichzelf.”